Jak zamontować wózki do bramy przesuwnej?

Jednym z podstawowych elementów wpływających na bezpieczeństwo posesji jest ogrodzenie. Trudno wyobrazić sobie tę konstrukcję bez bramy, która również z jednej strony powinna zabezpieczać przed wizytą niepożądanych gości, a z drugiej zapewnić wygodny wjazd i wyjazd samochodem. Inwestorzy stosunkowo często decydują się na montaż bramy przesuwnej, która składa się z jednego skrzydła, które przesuwa się wzdłuż ogrodzenia. Aby brama działała sprawnie, musi się utrzymywać na rolkach stalowych. Właśnie dlatego trzeba zadbać o poprawny montaż. Mowa tutaj przede wszystkim o przymocowaniu wózków. Jak to zrobić?

Od czego powinien się rozpocząć montaż bramy przesuwnej? 

Przed rozpoczęciem prac montażowych bramy przesuwnej warto zaopatrzyć się we wszystkie niezbędne elementy, aby roboty przebiegły sprawnie, a konstrukcja była trwała i estetyczna. Mowa tutaj między innymi o uchwytach bramy, rolkach najazdowych, ceownikach do bram, uchwytach, listwach, prowadzeniu górnym czy omawianych wózkach jezdnych. Jeśli natomiast chodzi o właściwe prace montażowe, to powinny się rozpocząć od przygotowania fundamentów. Pierwszym krokiem jest wykopanie dołków pod fundamenty, do czego trzeba użyć betonu klasy B25. Kolejnym etapem prac jest zamontowanie omawianych wózków do bramy przesuwnej oraz słupów. Najpierw należy umieścić słup prowadzący z podstawą na kotwach i dokręcić go przy pomocy podkładek i nakrętek.

Po wypoziomowaniu elementu można przejść do przymocowania wózka tylnego do kotew, które są przytwierdzone do głównego fundamentu. Do dokręcenia podzespołu trzeba zastosować wcześniej dobrane podkładki i nakrętki. Jeśli natomiast chodzi o odbojniki wózka, to muszą być skierowane na zewnątrz fundamentu. Istotną kwestią, o której trzeba pamiętać, aby otrzymać satysfakcjonujący i estetyczny efekt, jest umieszczenie wózków na tym samym poziomie i w jednej linii. Na koniec tego etapu prac należy przymocować słup końcowy, który powinien się znaleźć na kotwach, które są zamocowane w fundamencie i podobnie jak poprzednie elementy dokręcić stosując podkładki i nakrętki.

Co należy zrobić po zamontowaniu wózków do bramy przesuwnej? 

Wiemy już, w jaki sposób należy zamontować wózki bramowe i że jest to jeden z ważniejszych etapów montażu bramy przesuwnej. Nie sposób jednak nie wspomnieć też o tym, jakimi czynnościami powinny zakończyć się prace. Jest to oczywiście montaż skrzydła bramy, który rozpoczyna się od zdjęcia zaślepki z rolki podporowej i umieszczenia jej na kotwach, które są przymocowane do tylnego fundamentu. W tym przypadku do mocowania również przydadzą się podkładki i nakrętki. Na koniec wystarczy umieścić skrzydło w rolkach i zamontować przednią zaślepkę, a w razie potrzeby wyregulować geometrię.

Posted in: Pozostałe