Jak przygotować otwór do montażu bramy garażowej?

Napędy do bram 01-12-2017
Jak przygotować otwór do montażu bramy garażowej?

Prawidłowy montaż bramy garażowej to klucz do jej sprawnego i bezawaryjnego działania przez wiele lat. Warto powierzyć go profesjonalnej i dobrze przeszkolonej ekipie montażystów, a także wcześniej się do niego przygotować.

Przede wszystkim należy pamiętać o odpowiednich warunkach zabudowy garażu. Po pierwsze, trzeba dopilnować wymiarów i wyglądu nadproża oraz węgarków. Nadproże to przestrzeń od światła otworu do sufitu garażu – to właśnie tutaj instalowana jest górna część prowadzenia bramy wraz z napędem. Dla bram segmentowych minimalny wymiar nadproża wynosi 80 mm. Natomiast węgarki to przestrzenie boczne, które służą do zamontowania kątowników pionowych z prowadnicami – tutaj standardem jest 100 mm z każdej strony.

Obydwa te elementy, tj. nadproże i węgarki powinny być proste, a także wytynkowane przed montażem, ponieważ dostęp do nich będzie później ograniczony. Poza tym muszą także być proste i tworzyć równoległą płaszczyznę. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, wówczas rozkład sił w zamontowanej bramie nie będzie równy, co w konsekwencji może doprowadzić do szybszego zużywania się bardziej obciążonych elementów.

Mocno zalecamy, aby wszystkie ściany garażu były wytynkowane i osuszone przed montażem, co zapobiegnie problemowi osiadania na bramie nadmiaru wilgoci ze świeżo położonych tynków.

Kolejnym ważnym elementem jest posadzka w garażu. Powinna mieć równą płaszczyznę i zachowany poziom w stosunku do ścian, w tym do nadproża i węgarków, na których będzie zamontowane prowadzenie bramy. Zapewnia to zarówno najlepsze warunki dla pracy bramy, jak i jej szczelność. Określenie ostatecznego poziomu posadzki jest też niezbędne dla precyzyjnego wyregulowania bramy i zaprogramowania napędu pod względem jej położeń krańcowych, czyli pozycji przy całkowitym otwarciu i zamknięciu.

Niezwykle istotne jest, aby przed otynkowaniem garażu wykonać instalację elektryczną pod napęd i elementy współpracujące, takie jak np. fotokomórki, co pozwala uniknąć późniejszego ponownego rozkuwania ścian i sufitu.

Na koniec warto wspomnieć o ociepleniu domu, w trakcie którego trzeba pamiętać o wnętrzu ościeża bramy. Warstwa izolacji położona w tym miejscu zapobiegnie powstawaniu mostków termicznych. Można to zrobić także po zamontowaniu bramy, ale wtedy wpłynie to na jej wygląd, np. zasłoni uszczelki.

Praca i uwaga włożona w dobre przygotowanie garażu z pewnością zaprocentuje. Montażystom zapewni najlepsze warunki montażowe, a nam samym satysfakcję ze sprawnej i komfortowej w użytkowaniu bramy.

Tomasz Kubczak

Kierownik Działu Zarządzania Produktem KRISPOL Sp. z o.o.